Popelka Biliánová

O autorovi

Popelka Biliánová (27. ledna 1862, Králův Dvůr - 7. března 1941, Praha), rozená Marie Popelková, vlastním jménem Marie Biliánová, byla česká spisovatelka, dramatička a publicistka, autorka sentimentálních próz a osvětová pracovnice.

Narodila se jako dcera kupce Václava Popelky. Když jí bylo patnáct let, přišel její otec o všechen majetek a byl nucen se přestěhovat do Prahy. Zde chtěla dále studovat na Učitelském ústavu, nebyla však přijata kvůli slabému zraku. Působila tedy jako vychovatelka. Dostalo se jí zvláštního privilegia - směla navštěvovat některé přednášky na Karlově univerzitě, kde mezi studenty byla jedinou dívkou.

Byla vášnivou vlastenkou a byla pověstná svou charitativní prací. Pořádala výlety po českých historických místech, organizovala sbírky pro chudé. Pracovala také pro Ústřední spolek českých žen, kde se vedle kurzů šití a vaření konaly přednášky o vzdělání a emancipaci žen.

Díky této své činnosti se seznámila s nedostudovaným právníkem Arnoštem Biliánem, za něhož se roku 1892 provdala. Po uzavření sňatku se odstěhovala s manželem na Vyšehrad, kde žila až do své smrti. Měla tři děti, kterým umožnila získat vysokoškolské vzdělání, přestože její manžel roku 1918 spáchal kvůli depresím sebevraždu. Přivydělávala si psaním různých fejetonů a článků do novin a časopisů a také tvorbou příběhů pro dívky, které lze zařadit do tzv. červené knihovny, aby mohly její děti studovat na vysoké škole.

Ve své literární tvorbě čerpala z historie a lidové slovesnosti. Psala básně, různé črty, humoresky, povídky, romány i divadelní hry. Sbírala pražské, zejména vyšehradské pověsti a literárně je upravovala.

Ve stáří se její problémy se zrakem výrazně zhoršily. Nakonec dostala šedý zákal a po operaci oslepla úplně. Zemřela roku 1941 v Praze v domku na Vyšehradě.

Zdroj: Internet

Tituly autora

Popelka Biliánová: Paní Katynka z Vaječného trhu