Edice tribadurky

edice tribadurky

V edici Parnas, která byla založena v roce 2013, vycházejí klasická díla české i světové poezie. Bylo by nepřesné a zjednodušené říci, že jde o edici lesbické poezie, protože zde publikují a budou publikovat i ženy, pro něž představují stejnou inspiraci ženy jako muži.

Název edice vznikl spojením dvou, pro ni charakteristických, výrazů. Pojem tribádka je starším výrazem, který se používal pro ženu, jež má milostný vztah se ženou (ne vždy muselo jít o lesbu v dnešním slova smyslu). Trubaduři byli dávní pěvci milostných básní. Spojení těchto dvou výrazů vystihuje poměrně přesně zaměření edice.

Tituly edice tribadurky

Laura P, Lucy S, Rena Oltman, Nomzamo - Marcela Strejčková: Hledám svou planetu