Viktor Dyk

O autorovi

Viktor Dyk (31. 12. 1877 - 14. 5. 1931) byl českým básníkem, prozaikem, dramatikem, překladatelem a také politikem (pravicový nacionalista). Studoval práva, ale od roku 1905 se věnoval pouze novinářské, redakční a tvůrčí činnosti. Redigoval Lumír, Národní listy, Samostatnost, často také publikoval v Lidových novinách. Jako básník patřil ke generaci anarchistických buřičů, jíž dal také svou sbírkou Buřiči název. Přestože je znám spíše jako básník, je jeho tvorba rozsáhlejší (věnoval se i próze a dramatu) a sjednocená. Jeho tvorbu charakterizuje výrazná pointa, časté symbolické zkratky, střety vyhraněných světů či názorů, v některých dílech najdeme tragickou a baladickou polohu, v jiných naopak ironii, satiru i parodii.

Tituly autora

Viktor Dyk: Smrt panenky, výběr povídek o smrti