Ignát Herrmann

O autorovi

Ignát Herrmann (12. 8. 1854 - 8. 7. 1935) byl český spisovatel, humorista a redaktor, který používal také pseudonymy Vojta Machatý, Švanda či Ypsilon. Založil a vedl humoristický časopis Švanda dudák, ale pracoval i v redakcích Palečka a Národních listů. Z jeho literární tvorby jsou nejznámější dva romány, a to realistický U snědeného krámu a humoristický Otec Kondelík a ženich Vejvara. Především však byl autorem drobných žánrových obrázků, v nichž s laskavým humorem zachytil život typických pražských měšťáckých postav. Herrmannovy drobné črty a povídky, které se vyznačovaly barvitým popisem prostředí, množstvím drobných detailů i mistrnou charakteristikou postav, vycházely v různých novinách a časopisech (Švanda dudák, Národní listy, Humoristické listy, Paleček, Naše řeč apod.) a později v různých knižních souborech.

Tituly autora

Ignát Herrmann: Tchán Kondelík a zeť Vejvara
Ignát Herrmann: Otec Kondelík a ženich Vejvara
Ignát Herrmann: Z pamětí starého mrzouta