Laura P

Autorka o sobě

Narozena r. 1974 ve znamení štíra, má povaha vyznačuje se rysy typickými pro toto znamení.

S jistou, pro druhé až únavnou intenzitou bezvýsledně bojuji se svým sklonem hledat smysl života a klást si i jiné podobné otázky. Oblibu mívám v diskuzích o nesmrtelnosti chrousta, popíjení zeleného čaje s mátou a poslechu všeho, co nějaký zvuk vydává. Hudbu i jiné nejraději mám, je-li libá a v rytmu tlukotu srdce, neb konejšení milenčino či milencovo připomíná, a je tak způsobem relaxace bytostně mi nejpříjemnějším.

Místem mého výskytu, nebo chcete-li bydlištěm, je severní Morava, nedaleko Frýdku, jenž řekou je oddělen a pomlčkou spjat s Místkem. Zde taktéž podléhám jakožto řádný občan místním úřadům a prací dle mého mínění poctivou uživit se snažím. Činnosti podnikatelsko-obchodní se věnuji, přičemž mnohé hodiny jsou mi setrvat u pekelné mašiny ve společnosti „chudáka“ myšky s tlačítky. Vlastní odraz na monitoru při tom často pozoruji.

Jinak život zcela obyčejný vedu, hospůdky navštěvuji, kina v oblibě mívám a rovněž dobrou knihu či plátek tištěný. Čím ještě hořím, to je láska k přírodě, Beskydům a psům, co čenichy svoje pozvedají k Lysé hoře, jež nejkrásnější bývá v podzimním oděvu.

O psaní, ale nejen o něm:

„Ve chvílích svých emocionálních turbulencí, ponořena do tichosti svého nitra, jež není schopno pochytit vše, co ze mne vychází a v dnech mých se rodí, sedávám s tužkou nad papírem a pocity, jež mají v tu chvíli pro mne podobu slova, spleti slov a vět, snáším na stránku. Neb lásku, radosti a bolesti někdy obvyklým způsobem, pláčem či smíchem, zlobou či dováděním nelze vystihovat, tomu kapacita asi nedostačuje. A tu vlastní obraz sebe do slov kladu. Píst v duši tak uvolněněji pracuje a vlastní „kříž“ pak nesu pevněji.

A ještě jedno tajné přání mám – abych zas někdy popsala raději několik stran, než bez nutkání v sobě v životě setrvala.

LauraP, 2002

Tituly autorky

Laura P, Lucy S, Rena Oltman, Nomzamo - Marcela Strejčková: Hledám svou planetu