Josef Svatopluk Machar

O autorovi

Josef Svatopluk Machar (29. 2. 1864 - 17. 3. 1942) byl českým básníkem, prozaikem, publicistou i politikem. Pracoval jako bankovní úředník ve Vídni, kde se spřátelil s T. G. Masarykem, který jej po roce 1918 přivedl zpět do vlasti. Zde J. S. Machar zastával úřad generálního inspektora československé armády až do doby, než se názorově rozešel s Masarykem. Josef Svatopluk Machar byl spoluautorem a aktivním představitelem Manifestu České moderny. Pro svou kritiku tehdejší společnosti je považován za představitele kritického realismu. Často se ve svém díle vyjadřoval ironicky až sarkasticky, čímž navazoval především na Karla Havlíčka Borovského. Ve své subjektivní i politické lyrice, ale i ve veršované epice kladl důraz na významovou stránku poezie.

Tituly autora

Josef Svatopluk Machar: Čtyři knihy sonetů