Gustav Meyrink

O autorovi

Gustav Meyrink, vlastním jménem Gustav Meyer, se narodil 19. ledna 1868 ve Vídni jako nemanželský syn würtemberského ministra a bavorské dvorní herečky.

Meyrink byl německy píšící spisovatel, který žil od roku 1884 v Praze, kde si z dědictví po svém otci otevřel bankovní dům.

Atmosféra staré Prahy a především pak pražského židovského ghetta Meyrinka dokonale zasáhla. Byl fascinován východními filozofiemi, mystikou a okultismem, což je v jeho nejznámějších románech Golem (1915), nebo v pozdějším Andělu západního okna (1927) velmi znát.

První literární úspěchy zaznamenal se svými satirickými texty, které mu vycházely v německém týdeníku Simplicissimus, a které pak byly vydány v povídkových souborech Žhavý voják a další příběhy (1903) a Orchideje (1904).

Dalšími jeho romány jsou Zelená tvář (1916), Valpružina noc (1917) a Bílý dominikán (1921). Je také autorem čtyř divadelních her, které však neměli valnou odezvu. Také přeložil do němčiny některá díla Rudyarda Kiplinga a Charlese Dickense.

V roce 1902 byl na základě smyšlených obvinění z nekalých bankovních praktik, vyšetřován a vězněn, což vedlo k uzavření jeho bankovního domu a posléze roku 1904, také díky policejní šikaně a měšťácké nenávisti, k definitivnímu opuštění Prahy.

Po Vídni, Mnichovu a Montreux, se Meyrink natrvalo usadil v německém Starnbergu, kde 4. prosince 1932 zemřel.

Tituly autora

Gustav Meyrink: Golem