Antonín Sova

O autorovi

Antonín Sova (26. 2. 1864 - 16. 8. 1928) byl českým básníkem, ale nevyhýbal se ani próze. Pracoval jako magistrátní úředník a od roku 1898 do roku 1920 jako ředitel pražské městské knihovny. Byl aktivní ve spolku Máj a v literárním odboru Umělecké besedy, podepsal Manifest České moderny. Antonín Sova je výraznou postavou české moderní poezie, jeho dílo bylo zpočátku ovlivněno realismem, později se do něj ale promítají impresionismus a symbolismus. Především však byl Sova lyrickým básníkem i prozaikem.

Tituly autora

Antonín Sova: Zlomená duše / Vybouřené smutky