Josef Svátek

O autorovi

Josef Svátek, který se narodil 24. 2. 1835 v Praze, byl český novinář, kulturní historik a spisovatel především historických románů. Vystudoval reálné gymnázium a následně roku 1858 České vysoké učení technické v Praze, ale pak se věnoval žurnalistice a historii. Byl vrstevníkem májovců a v mládí se přátelil s Adolfem Heydukem. Působil v redakci Pražských novin a Pražského deníku, psal také pro Prager Zeitung. Ve svých knihách zužitkovával fakta, která vyhledával v málo známých nebo těžko přístupných archívech. Jeho díla, týkající se zejména mocenské sítě jezuitů v Evropě a v Čechách, Českého stavovského povstání, pobělohorských represí i revoluce v roce 1848, sympatizují s nekatolíky, jsou naplněna množstvím užitečných historických a kulturních detailů.

Z historických románů můžeme jmenovat např. Bitva bělohorská (1868), Tajnosti pražské (1868), Pasovští v Praze (1870), Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze (1886–1889) a z odborných prací např. Obrazy z kulturních dějin českých (1891), Povstání lidu selského v Čechách roku 1680 (1894).

Josef Svátek zemřel 9. 12. 1897 v Praze.

Tituly autora

Josef Svátek: Pražské pověsti a legendy